Velkoobchod:  774 711 139 prodejna@aalternativ.cz

Výroba:  775 010 072  vyroba@aalternativ.cz

Náhradní plnění

Pojem „POVINNÝ PODÍL“ je znám všem, kteří zaměstnávají více jak 25 osob.
Takovýto zaměstnavatel je povinen na každých 25 osob zaměstnat 1 osobu se zdravotním znevýhodněním (OZZ + OZP).

Zákon nabízí tři možnosti jak této povinnosti dostát:
1. Přímým zaměstnáním OZZ + OZP
2. Finančním odvodem státu
3. Odběrem služeb , zboží nebo výrobků v rámci NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ prostřednictvím aktérů na Chráněném trhu práce

Jako firma se statusem Chráněné dílny zaměstnávající cca 25 osob OZZ + OZP. Máme dostatečné rezervy k uspokojení všech našich zákazníků, kteří od nás odebírají zboží, výrobky nebo služby a cenu za poskytnutí náhradního plnění nenavyšujeme.