Velkoobchod:  774 711 139 prodejna@aalternativ.cz

Výroba:  775 010 072  vyroba@aalternativ.cz

Náhradní plnění

Jako firma zaměstnávající OZZ (osoby zdravotně znevýhodněné-Chráněná dílna) máme dostatečnou kapacitu pro poskytování Náhradního plnění pro všechny své zákazníky a rádi Vám toto garantuje formou smlouvy.  
Plnění poskytujeme na nákup kancelářských a drogistických potřeb, úklidových a hygienických prostředků, jakož i spotřebního materiálu pro tisk. Nabízíme i služby ručních prací, montážních a kompletačních prací a mimo jiné i zakázkové výroby z PUR, PE a podobných materiálů.

Bližší informace na tel. 731 517 359 nebo emailu aalternativ@email.cz

Potvrzení o přepočteném stavu zaměstnanců za jednotlivá období najdete na portálu MPSV – evidence náhradního plnění (po svém přihlášení) – seznam dodavatelů náhradního plnění

 

V roce 2012 byl nově stanoven limit pro poskytovatele náhradního plnění na 36násobek průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním znevýhodněním, které může poskytovatel svým odběratelů nabídnout. Tímto limitem se značně omezily možnosti poskytnutí Náhradního plnění.

Co je to Povinný podíl?

každý zaměstnavatel jenž zaměstnává 25 a více zaměstnanců, musí zaměstnat i povinný podíl osob se zdravotním znevýhodněním, jenž činí 4% z celkového počtu svých zaměstnanců, který definuje §81 zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti)

Možnosti splnění povinného podílu

  1. Zaměstnavatel může přímo zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním.
  2. Může odebrat zboží nebo služby od zaměstnavatele, který OZZ přímo zaměstnává v podílu větším než 50 % z celkového počtu svých zaměstnanců tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.
  3. Zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu (cca 65000,- Kč na 25 zaměstnanců.)

Všechny 3 možnosti lze kombinovat.

Odběrem výrobků, služeb nebo zakázek v celkovém objemu cca 166 tis. Kč bez DPH uspoří zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci částku cca 60 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. Náhradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 %! Je to stejné jako by dostal 40% slevu na zakoupené služby, popř. zboží.
Náhradní plnění musí být dohodnuto před zakoupením zboží. Je možné uzavřít vzájemnou garanční smlouvu.

V žádném případě nelze vyžadovat Náhradní plnění dodatečně.